Skip navigation

Division of Natural Sciences & MathematicsDepartment of Mathematics

Students

Students

Undergraduate Students

The undergraduate students in the Department of Mathematics, as of Winter 2016.

Adams, Zachary
Alperin, Samuel
Aroutiounian, Shoghakat
Bailey, Blake
Brandorff, Emily
Brooker, Samantha
Brown, Danielle
Brown, Samuel
Buckley, Clare
Chan, David
Chen, Jiasong
Cheng, Yiwen
Christensen, John
Clark, Adam
Clarke, Isabel
Cui, Wei
Dawson, Adam
Doering, Madeline
Dong, Yinan
Downey, Caroline
Easlick, Terry
Farmer, Brian
Foley, Caroline
Foltz, Noah
Geng, Yiqing
Girmai, Yonatan
Guist, Kiana
Harris, Colin
He, Shuhan
Hermosura, Alexis
Hileman, Raanan
Hoel, Grant
Hopkins, Brenna
Hu, Junkai
Huckabay, Ariel
James, Yannik
Jiang, Susiyan
Jones, Stephanie
Kurtzman, Kevin
Lai, Yuxing
Lambert, Marissa
Li, Han
Li, Junnan
Li, Yanyu
Liu, Xuelin
Liu, Zilong
Lu, Kiet
Luff, Suzanne
Ma, Jingru
Mai, Angel
Martin, Maxwell
McDonald, Alexander
McGimsey, Malea
McMorrow, Thomas
Mok, Bianca
Muscara, Rebecca
Pauley, Christina
Peak, Morganne
Peng, Quhan
Racz, Christopher
Reilly, Kendra
Robbins, Edmund
Robertson, Jena
Scott, Ellen
Shangguan, Shihua
Shuey, Burton
Simoneau, Aurora
Slayter, Lainey
Son, Cailin
Tafoya, Jeremy
Tan, Zhen
Taylor, Larry
Teynor, Nathan
Ulrich, Lauren
Wallitschek, Justine
Wang, Che
Wang, Shuo
Wang, Yida
Wang, Yunzhi
Weng, Wei
Wilson, Cameron
Xiao, Fengli
Yen, Valerie
Zhang, Heshan
Zhang, Yuan
Zhu, Hongbo
Zvorak, Briana