Skip navigation

Faculty Senate

Faculty Senate

Meeting Minutes

Academic Year 2017-2018
Academic Year 2007-2008
 • Friday, May 30, 2008
 • Friday, May 9, 2008
 • Friday, April 4, 2008  (no file for document)
 • Friday, March 7, 2008  (no file for document)
 • Friday, February 8, 2008  (no file for document)
 • Friday, January 11, 2008   (no file for document)
 • Friday, November 16, 2007  (no file for document)
 • Friday, October 19, 2007  (no file for document)
 • Friday, September 14, 2007  (no file for document)
Academic Year 2003-2004
 • Friday May 28, 2004
 • Friday May 7, 2004 ( no file for document)
 • Friday, April 9, 2004  (no file for document)
 • Friday, March 5, 2004 (no file for document)
 • Friday, February 13, 2004  (no file for document)
 • Friday, January 16, 2004 (no file for document)
 • Friday, November 14, 2003  (no file for document)
 • Friday, October 17, 2003  (no file for document)
 • Friday, September 12, 2003  (no file for document)
Academic Year 2002-2003
 • Friday, May 23, 2003  (no file for document)
 • Friday, May 9, 2003  (no file for document)
 • Friday, May 2, 2003  (no file for document)
 • Friday, April 4, 2003  (no file for document)
 • Friday, March 7 2003 
 • Friday, February 7, 2003
 • Friday, January 10, 2003  (no file for document)
 • Friday, November 8, 2002  (no file for document)
 • Friday, October 11, 2002  (no file for document)
 • Friday, September 13, 2002  (no file for document)
Academic Year 2001-2002
 • Friday, May 24, 2002
 • Friday, May 3, 2002
 • Friday, April 5, 2002  (no file for document) 
 • Friday, March 8, 2002  (no file for document)
 • Friday, February 8, 2002  (no file for document)
 • Friday, January 11, 2002  (no file for document)
 • Friday, November 9, 2001  (no file for document)
 • Friday, October 12, 2001 (no file for document)
 • Friday, September 14, 2001  (no file for document)
Academic Year 2000-2001
 • Friday, May 25, 2001  (no file for document)
 • Friday, May 4, 2001  (no file for document)
 • Friday, April 6, 2001  (no file for document)
 • Friday, March 9, 2001  (no file for document)
 • Friday, February 9, 2001  (no file for document)
 • Friday, January 12, 2001  (no file for document)
 • Friday, November 10, 2000  (no file for document)
 • Friday, October 13, 2000  (no file for document)
 • Friday, September 15, 2000  (no file for document)
Academic Year 1999-2000
 • May 19, 2000  (no file for document)
 • May 5, 2000  (no file for document)
 • April 7, 2000  (no file for document)
 • March 10, 2000  (no file for document)
 • February 11, 2000  (no file for document)
 • January 14, 2000  (no file for document)
 • November 19, 1999  (no file for document)
 • Friday, October 22, 1999  (no file for document)
 • Friday, September 24, 1999  (no file for document)